Alber Training:

Gespecialiseerde aanbieders van hulpmiddelen worden geacht advies te geven, aanpassingen te kunnen doen aan een product alsmede reparaties te kunnen verrichten aan deze hulpmiddelen.

Wij ondersteunen onze klanten bij het verbeteren van hun kennis en kunde rondom onze Alber producten. Wij geven trainingen om dit te bewerkstelligen. Heeft u behoefte aan een Alber training? Laat het ons weten.